De kerk Notre-Dame-des-Arts (onze lieve vrouw der kunsten), vroeger Saint-Vigor (sint Vigor).

Publié le par Armand Launay

Eglise 

Vrije toegang. Geklasseerd historisch monument, gebouwd van 1846 tot 1878. 

 

De ligging

 

Gebouwd in de 16de eeuw juist boven de wallen van de stad, heerst de kerk van Pont-de-l’Arche over de Eure en de Seine. Zij is de middeleeuwse sluitsteen tussen de toren van Crosne en de wallen. Deze elementen maken dat onze stad herkenbaar is uit duizenden. De kerk is het best te bewonderen vanaf de oever van de Eure, de Foch-kade en het voetpad van Beauregard (wel juist gekozen!). 

 

De zuidkant

Men kan de kerk van Pont-de-l’Arche vergelijken met deze van Louviers: niet afgewerkt, maar een prachtige zuidelijke voorgevel. Deze voorgevel is een echt kantwerk uit steen, dat gerestaureerd werd van 1865 tot 1895 door de heren Simon (architect van Rouen) en Lefort (architect van de historische monumenten van Seine-Maritime. De architectuur is gotisch. De kerk inspireerde Eustache-Hyacinthe Langlois, die over “vlammende gotiek” sprak, naar de vensters, die aan vlammen deden denken. De steunberen tussen elk venster zijn eigenlijk de beren van de steunbogen.

 

De architectuur

 

Het gebouw bestaat uit slechts uit één schip van zes bovengalerijen en met twee zijbeuken. De kleinheid van het koor is te wijten aan het onafgewerkte hoofdeind. Twee reeksen vensters laten veel licht binnen, waardoor de eenvoud van het sculptuurwerk tot haar recht komt.  

 

Vitrail du halage

 

Het glasraam van het jagen (voorttrekken van de schuiten).

  

Gemaakt in 1605 door Martin Vérel, een glazenier uit Rouen. Dit glasraam is het meest bekende uit de Notre-Dame-des-Arts. Het werd gefinancierd door de eenvoudige bevolking van de stad en het toont het belang van de stiel van het jagen op de Seine. Vooral toen men de boten onder een boog van de brug moest trekken. Op het voorplan zien we  de vesting van Limaie, op de rechteroever van de Seine (parochie van Igoville). Op het tweede plan staat de brug, die haar naam gaf aan de stad en op het derde plan zien we de eerste versterkingen, die Pont-de-l’Arche omgeven.


Vooraan, rechts van de vesting van Limaie, staan de trekkers van de boten (mannen, vrouwen, kinderen) in hun zondagse kleding afgebeeld. Ook paarden ontbreken niet. Op de brug bemerk je de “baas van de brug”, die de boot die onder de boog moet in het oog houdt en de jagers richtlijnen geeft, opdat de boot de pijlers van de brug niet zou raken.


Deze gevaarlijke, dagelijkse taak was hard labeur van de plaatselijke bevolking. Het was dus voor de autoriteiten de gelegenheid om taksen te heffen.In 1811 werd er een sluis gebouwd en kwam er een einde aan het slepen van de boten onder de brug. Toen de boten gemotoriseerd werden, kwam er een einde aan het slepen langs de hele lengte van de Seine. 

 

Het meubilair

 

De kerk bezit een orgel, dat in 1608 werd gebouwd  door Jean Oury, in het werkhuis van de rouense orgelbouwer Crépin Carlier.


 

De altaarstukken van de kerk zijn afkomstig uit de oude cisterciënzer abdij Notre Dame van Bonport. De gebeeldhouwde leeuwen zijn zeker een verre verwijzing naar Richard Leeuwenhart, die de kerk in 1190 liet bouwen.

 

 

Saint Vigor en Notre-Dame-des-Arts? 

De kerk van Pont-de-l’Arche werd gewijd aan de heilige Vigor, bisschop van Bayeux, minstens sinds de 11de eeuw. De huidige kerk hield de nagedachtenis van deze bisschop in ere. Hij was een voorvechter bij de kerstening van het gebied van Bayeux (tot in 1893).


In dat jaar besliste Philippe Octave, pastoor van de parochie, om de Heilige Maagd, bezielster van de kunsten, te vieren. Het werk en de bezieling van de kunst wordt beschouwd als een middel om het mensdom te veredelen. Met de steun van de hertogin van Uzès en talrijke godsdienstige en behoudsgezinde autoriteiten, bracht deze verering een intensieve religieuze activiteit op gang in Pont-de-l’Arche. Deze duurde tot de tweede wereldoorlog. Daarna stond de verering op een laag pitje.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article